Firmabilforsikring

Firmabilforsikring

Innmelding av bil i forsikringsavtalen Innmelding av bil i forsikringsavtalen Utmeldinga av bil i forsikringsavtalen Utmeldinga av bil i forsikringsavtalen Bestilling av bildekor Bestilling av bildekor

Norske Landbrukstenester har ein flåteavtale på bilforsikring for firmabilar som medlemslaga eig eller leaser.

Avtalen inkluderar kasko, ansvar og førar/passasjerulukke med ubegrensa kilometer.

Pris for 2017/18 er:
kr. 7 000,- inkludert leigebil ved skade
(Prisen er for 12 månader frå 1.10.17 – 30.09.18).

Ved skade, send skadeskjema til:
Landbruksforsikring AS
Postboks 1897 Vika
0124 Oslo
Att: Skade

NB! Produktoversikta er meint som informasjon og er ikkje uttømande vilkår.
Forsikringsvilkåra finn de her (passordbeskytta).

Spørsmål om forsikringane kan rettast til NLT, tlf. 97 11 30 74

Selskap: Landbruksforsikring AS