Ringavløysar

  • Fulltid
  • Hyllestad

Nettside NLT Sunnfjord

Vi er der du er

Ledig vikariat som avløysar.
I Hyllestad er det ledig vikariat for avløysing. Arbeidet er knytt til
mjølkebruk og bruk med ammekyr, sauehald og anna storfehald. Hovudsakleg fjøsstell og mjølking. Det må påreknast å ta fjøsstell både i båsfjøs og lausdriftsfjøs. Anna gardsarbeid vil og vere aktuellt. Det formelle tilsetjingsforholdet vil vere hjå NLT Sunnfjord. Stillinga er i utgangspunktet 100%, men kan tilpassast den rette søkjaren. Bøndene vil vere behjelpeleg med å skaffe hus om det er naudsynt.»

For å søke på denne stillingen må du sende en e-post med CV og søknadsbrev til svein.arild.dale@enivest.net


Du kan søke på denne jobben, og andre, ved å bruke din online CV. Klikk på linken nedenfor for å sende din online CV og send din søknad til denne arbeidsgiveren.