Organisasjonssjef

Nettside Norges Bondelag

Vi søker en samfunnsengasjert og positiv organisasjonssjef med interesse for organisasjonens rolle i landbrukspolitikken til vårt fylkeskontor i Møre og Romsdal med kontorsted i Molde. I Møre og Romsdal har vi ca. 3300 medlemmer og fylkeskontoret har tre ansatte.

Arbeidsoppgavene vil i hovedsak være:

 • næringspolitisk og faglig virksomhet
 • organisasjonsarbeid og bistand til fylkes- og lokallag
 • drift av fylkeskontoret
 • kontakt med statlige og fylkeskommunale forvaltningsorganer
 • samarbeid med organisasjonene i landbruket
 • mediekontakt

Vi søker etter en person med:

 • god kjennskap til landbruket og dets organisasjoner
 • gode samarbeidsevner og engasjement
 • relevant høyere utdannelse
 • erfaring fra utadrettet virksomhet/organisasjonsarbeid
 • ledererfaring

Vi tilbyr godt arbeidsmiljø med trivelige og engasjerte kollegaer, fleksitid, noe reisevirksomhet, gode personal- og forsikringsordninger og konkurransedyktig lønn.

Nærmere opplysninger om stillingen ved fylkesleder Konrad Kongshaug, tlf. 908 56 350, organisasjonssjef Astrid Solberg tlf. 957 60 332 eller personalsjef Catharina Andersen tlf. 905 15 152.

Kort søknad med CV sendes innen 15. september 2020, til stilling@bondelaget.no

For å søke på denne stillingen må du sende en e-post med CV og søknadsbrev til stilling@bondelaget.no


Du kan søke på denne jobben, og andre, ved å bruke din online CV. Klikk på linken nedenfor for å sende din online CV og send din søknad til denne arbeidsgiveren.