Nyheter

Du kan og ta direkte kontakt med eit av våre medlemsføretak i ditt område.
Treng du arbeidshjelp så ta kontakt med eit av våre medlemsføretak.
Du finn kontaktinformasjon i menyen til venstre om du klikkar her.


 

Utredning til jordbruksoppgjeret 2014

SLF har no utarbeidd utrdedning til bruk i årets jordbruksoppgjer etter oppdrag frå LMD. Mykje av det som ligger her har betydning for vårt tilbod, mellom anna dokumentasjonskrav. Dette syner at det er viktig...

Medlemsskap i NLT’s lokallag

NLT-lagene er landbruket sitt eget vikarbyrå som stiller med kvalifisert arbeidskraft ved sykdom, andre akutte behov og ferie/fritid. Laget er eid av bøndene og organisert som et samvirkeforetak.

Evaluering av Haustsamlingane

Evalueringa av Haustsamlingane er klare. Det ser ut til at dei fleste har vore nøgde. Evalueringa er delt opp i tilsette og tillitsvalde. 

Jobbmesser i Sverige

Det er nå lagt ut endel jobbmesser i Sverige, i tillegg til de Eures viste under presentasjonen på høstsamlingene.

Årets Avløysarar 2013

Norske Landbrukstenester er ein medlemsorganisasjon for avløysarlaga/landbrukstenestene i Noreg. Totalt er det 101 medlemslag som representerar rundt 15.000 aktive bønder. Medlemslaga lønna i fjor avløysartenester for ca. 1,3 milliardar NOK fordelt på ca. 5.000...