Nyheter

 

NLT på årsmøtet til Bondelaget

Nestleiari NLT, Jorulf Refsnes, er gjest på årsmøtet til Norges Bondelag. Under møtet fekk han kome med ei lita helsing frå NLT. Han fortalte i korte trekk om vår landsdekkande organisasjon.

Vellukka Vårsamling

I underkant av 100 deltakarar deltok på Vårsamlinga på Hell Hotel denne veka. Nytt av året var at vi hadde plenumsamling fyrste dag. Her fekk vi ei innføring i korleis vi skal verte betre...

Svindeltida er her!

Like sikkert som at flomvatnet stig på austlandet på denne tida, er det at Svindelselskapa vaknar til live og vil ha di underskrift på kontraktar på tull og tøys. I dag kom det brev, med...

Einige om jordbruksoppgjeret

Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag vart i dag einige med staten om jordbruksavtale for 2013-2014. Avtalen har ei ramme som gjev grunnlag for ein inntektsauke på 10 ½ prosent i 2014, eller vel...

Internasjonal samling for unge bønder

European National MR-Federations (EMR) arrangerar internasjonal samling for unge bønder i Sør-Tyrol i oktober 2013. Dette er andre året dei arrangerar slike samlingar. NLT er medlemer i EMR og unge bønder frå Noreg kan...