Nyheter

 

Enighet i forhandlingene – Jordbruk og gartneri

Fellesforbundet og NHO Mat og Landbruk kom den 15. mai 2012 til enighet i årets forhandlinger om Overenskomsten for jordbruks- og gartnerinæringene. Oppgjøret befinner seg innenfor den rammen som ble definert gjennom frontfaget

Aksjon brødstopp – det blir tomt for brød!

Jordbruksforhandlingene 2012 endte som kjent i brudd. Bonden reagerer på regjeringens magre tilbud i jordbruksforhandlingene. Det er tid for å aksjonere! Norsk mat er ingen selvfølge. For å vise dette, blokkerer vi utkjøring av...

Ikke la deg bli lurt av Websok.no

Dersom du mottar telefon og deretter faks fra et svensk firma som kaller seg Websøk om annonsering på nettet, må du aldri skrive under og sende det i retur. Dersom du gjør det er...

Procano overtar virksomheten It4you

IT4you AS er konkurs og under bobehandlingen ble det raskt klart at bobestyrer ikke ville garantere for driften av kundekristiske systemer og tjenester. Procano AS har derfor kommet til enighet med boet og pantehaver...

Nå gjelder det å levere

Årets jordbruksoppgjør blir en prøvestein på om regjeringen mener alvor med sine ambisjoner i landbruks- og matmeldingen, sier leder i Hedmark Bondelag, Einar Myki.

Invitasjon til Vårsamling 2012

Det er klart for påmelding til årets Vårsamling. Det vert også i år 4 kurs. Kurs 1 – 3 er tilpassa både tilsette og tillitsvalde. Alle kursa startar med lunsj kl. 1200 første dag...