Nyheter

 

ID-kontroll, utanlandske borgarar

«Fra kravet om personlig oppmøte gjelder enkelte unntak .Hvis du i 2011 møtte opp på skattekontoret for identitets- og legitimasjonskontroll, trenger du ikke gjøre det på nytt for å få skattekort for 2012. Da...

Bønder i avgiftsprotest

Fire lokale bønder har fått momskrav fra Skatt Vest på til sammen én million kroner. – Urimelig paragrafrytteri, mener bøndene.

Vil ha fagbrev i landbruket

Jeg mener det bør åpnes for en forsøksordning med fagbrev i landbruket, hvor vi har et utdanningsløp med to år i skole og to år i lære i landbruket, sier Husum til Norsk Landbruk.

90 prosent vil ha jordbruket som i dag

Ni av ti vil beholde det norske jordbruket i minst samme omfang som i dag, ifølge en måling utført for Norges Bondelag. Resultatet er det høyeste siden målingene startet i 1979.

Endringer i permitteringsregelverket

Det er vedtatt endringer i permitteringsregeleverket. Endringene trer i kraft fra 1. januar 2012, og innebærer blant annet at arbeidsgiverperioden under permittering forlenges fra fem til ti dager.

Ny organisering av ID-kontroll

Fra 1. februar 2012 vil identitetskontroll av utlendinger som skal ha D-nummer for å få skattekort, eller fødselsnummer ved innflytting, foregå ved 41 utvalgte skattekontor.

NLT sitt innspel til jordbruksforhandlingane

Norske Landbrukstenester sitt innspel til jordbruksforhandlingane er lagt ut på nettet. Vi håpar at alle medlemslag brukar innspelet opp mot forhandlingspartane. Klikk deg vidare for å laste ned eller lese innspelet.

Avløysarkurs 2012

Har du lyst å bli avløser eller landbruksvikar? Eller jobber du allerede som dette og ønsker faglig og sosialt påfyll? Klikk deg videre for oversikt over kurs ulike steder i landet for avløsere og landbruksvikarer.

Når landbruket skrives fram

Produksjonsmålet i landbruksmeldingen er bejublet. 20 prosent økning av matproduksjonen i løpet av de neste 20 årene burde borge for en viss grad av vekst og velstand i norsk landbruk.