Nyheter

 

Manglar og landbruksjournalistikk

Reidar Almås er professor ved Norsk senter for bygdeforskning/NTNU «Den dagen det er like lite seriøs samfunnsvitskapleg landbruksforsking som seriøs landbruksjournalistikk, blir det synd i både bøndene og landet.»

– Uakseptabelt for Norge

Landbruks- og matminister Terje Riis-Johansen avviser en ny skisse til løsning på de svært vanskelige landbruks-forhandlingene i WTO.

Høyre sier nei til jordbruksavtalen

Partiene på Stortinget er uenige om hvorvidt årets jordbruksoppgjør signaliserer en kursendring eller ikke. For første gang vil Høyre stemme imot jordbruksavtalen på prinsipielt grunnlag.

Årsmelding 2005

Årsmeldinga til Norske Landbrukstenester vert i desse dagar sendt ut til alle utsendingar og alle medlemslaga våre. Her finn de årsmeldinga i pdf-format.

Nye websider

Norske Landbrukstenester har i ei tid arbeid med lansering av nye websider. No er dei klare og vi håpar dei kan vera til nytte for alle som svippar innom.

Når bonden blir polsk

Hva får det å si for norsk landbrukspolitikk hvis flesteparten av dem som nyter godt av støtten er polakker og baltere?