Nina Stien

Logo

Student

Froland

Jeg har god kunnskap om data og maskiner som brukes i landbruket og innenfor melkeproduksjom. Jeg bruker mye tid på dyrene for å få dem til å bli trygge på meg. Dyrevelferd er viktig for meg og jeg bruker mye tid på å for eksempel vaske fórbrettet. Jeg har jobbet som avløser tidligere og er utdannet agronom. Ta gjerne kontakt. Jeg er tilgjengelig nå.

Ferdigheter

  • Punktlig Handy Fleksibel
  • Avløysar deltid
  • Oppdatert 2 uker siden