Norske Landbrukstenester

12.000 arbeidsplasser i landbruket i Oppland

En ny rapport konkluderer med at landbruket gir grunnlag for nær 12.000 arbeidsplasser i Oppland. Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning (NILF) i samarbeid med Østlandsforskning og Trøndelag FoU (Forskning og utvikling strategi) har nylig utgitt rapporten «Verdiskaping i landbruk og landbruksbasert virksomhet i Oppland» på oppdrag fra Fylkesmannen i Oppland og Oppland fylkeskommune.

NULL