1500 søkte på jobb som gardshjelp

Bonde Audun Hatlestad i Viksdalen søkte etter ein person som ville mjølke kyr og måke møk. Det vart byrjinga på ein arbeidssøkjar-storm han aldri hadde førestelt seg.

NULL