Norske Landbrukstenester

170.000 kr i årslønn for bøndene!

125-års jubilanten ØP har tidligere i høst presentert en rekke unge gårdbrukere i distriktet.

Unge bønder som hver på sin måte er gode ambassadører for ei svært viktig næring. Journalisten Gry Remme Nordvik følger opp sin hyllest i en begeistret kommentar den 7/10, der hun oppfordrer til å rydde plass for en ny generasjon beundringsverdig framtidsretta bønder.

Det er ikke hvert år unge bønder og landbruket får så mye skryt fra mediefolk. Og når Gry R. N. avslutningsvis røper at hun ikke lenger legger opp til å dra på Harry tur til Svinesund, er det som søt musikk i undertegnedes ører. I dette tilfellet har Ø. P. bestemt gjort et klokt valg ved å slippe til de «nye journalistene» i sin redaksjon!


Videre stiller Gry R. N. spørsmål om det er «gamle gubbers motvilje mot å selge gårdene og jordene sine, som er til hinder for de nye bøndene.» Mitt svar på spørsmålet er: NEI! Det viktigste hinderet for å rekruttere unge gårdbrukere er den skamløst lave lønnsomheten i næringa. Ei gjennomsnittlig årslønn på lusne 170000 kr pr. årsverk er ikke mye å skryte av. Det er Budsjettnemda for jordbruket som regner seg fram til dette tallet, som er gjennomsnittlig vederlag for arbeid og egenkapital. Dette er verken til å leve eller dø av. Derfor har de fleste bønder enten tilleggsjobb, eller både to og tre årsverk i næringa. Spørsmålet en bør stille seg er: hvorfor skal arbeid nedlagt i landbruket være så mye mindre verd enn arbeid i andre bransjer?

Les alt her