Norske Landbrukstenester

50 gårdbrukere har mistet livet

De siste fem årene er 50 gårdbrukere omkommet i ofte dramatiske ulykker på gården.

Les alt her