Norske Landbrukstenester

Agrovisjon 2010 – Stavanger

Agrovisjon 2010 vert arrangert i Stavanger 22.- 24. oktober 2010. Her vert det høve for organisasjonar å melde inn eigne arrangement som skulderarrangement til Agrovisjon.


Agrovisjon 2010 vil etter dei skissen dei arbeider etter få tre bærande element:

  • Ei landbruksmesse med det siste nye innan mekanisering – innandørs og utandørs.
  • Ein landbrukspolitisk konferanse fredag, som tek opp trendar og utfordringar for norsk landbruk framover.
  • I tillegg vert det lagt opp til festleg samvær på Stavanger Forum fredag kveld og ein fest med god mat og underhaldning i tilknyting til landbruksutstillinga laurdag kveld.

Agrovisjon reknar med at det er mange som er interessert i å delta på arrangementet og ynskjer på eit tidleg tidspunkt å få inn påmeldingar.

Henvendingar kan skje til joar.oltedal@lyse.no eller tlf.: 51651163/41567298

Informasjon vil verte lagt ut her: www.agrovisjon.no