Norske Landbrukstenester

Allmenngjering

LA (Landbrukets Arbeidsgiverforening) har på sine heimesider lagt ut
informasjon om allmenngjeringa av lønsbestemmelsar i jordbruks- og gartnerioverenskomsten.

NULL