Norske Landbrukstenester

Allmenngjeringsforskrift vert vidareført uten endringar

Tariffnemnda vedtok i møte den 20. september å vidareføra forskrift om delvis allmenngjering av Jordbruks- og gartnerioverenskomsten. LO's forslag om endringar i forskrifta fekk imidlertid ikkje nemnda sitt medhold.

NULL