Norske Landbrukstenester

Allmenngjorte lønnssatser – jordbruk og gartneri

Det vises til informasjon fra lønnsoppgjøret mellom LA og Fellesforbundet, holdt 28. april. Tariffnemnda har nå gått ut med informasjon om at også de allmenngjorte lønnssatsene heves med kr 4,00 pr time, f.o.m. 1. april, altså tilsvarende hva som ble avtalt mellom LA og Fellesforbundet. De nye allmenngjorte minstelønnssatsene er lagt ut på undersiden «Utenlandsk arbeidskraft – Allmenngjøring». For fullstendig minstelønnstabell, avtalt mellom LA og Fellesforbundet, se «Tariff». Link til LA

NULL