Norske Landbrukstenester

Ambisjonsnivået er høyt foran årets jordbruksforhandlinger

Norsk Bonde- og Småbrukarlag jobber hver dag med å øke forståelsen for viktigheten av norsk matproduksjon. Denne produksjonen må bygge på de spesielle forutsetninger vi har i vårt langstrakte land. Norge er hovedsakelig et grasproduserende land. I tillegg har vi en del områder i landet som er godt egnet til produksjon av matkorn til folk og fe. Disse fortrinnene må vi utnytte maksimalt og bygge videre på.