Norske Landbrukstenester

Ansvarsforsikring

Som vi har informert om tidlegare så er det i år tre ulike vilkår for ansvarsforsikring. Eitt for kjerneverksemda (landbruksrelatert) vår, eitt for vikarverksemd og eitt for bygdeservice

Hovudskilnaden er at arbeid som ikkje er landbruksrelatert vert å sjå på som vikarverksemd. Vi har no oppdatert ansvarskadeskjema med avkryssingsfelt for kva del av ansvarsforsikringa skaden gjeld. Bruk dette skjema frå og med idag.

Skjema finn de her

Grunnen til denne delinga er at vi vil verna om kjerneverksemda, slik vil vi unngå at bøndene er med og «subsidierar» anna verksemd utanom landbruk.

Egendelane er fyljande:

  • Landbruksrelatert arbeid ferie/fritid: 4000,-
  • Landbruksrelatert arbeid familie: 6000,-
  • Vikarverksemd: 10000,-