Norske Landbrukstenester

Arbeidsformidlingen i Lithauen og EURES Lithauen

Arbeidsformidlingen i Lithauen og EURES Lithauen arrangerer messe for sesongarbeidere. 24. – 25. februar 2010. En glimrende måte å treffe medarbeidere for sesongen på! Det er ennå ikke for sent å melde seg på, via undertegnede.

Velkommen!


Med vennlig hilsen / Best regards

Ragnhild Synstad
EURES rådgiver / EURES adviser
NAV EURES Hedmark
Triangelgården
P.b. 4120, N-2307 Hamar
Norway
Tlf.: &#4347 62 02 29 50 / &#4347 91 64 92 55
e-mail: ragnhild.synstad@nav.no
www.eures.no
www.eures.europa.eu
www.nav.no