Norske Landbrukstenester

Arbeidskraft fra Europa

Ønsker du å utvide arbeidskraft-horisonten ut over Norges grenser?

Da er du velkommen til å benytte NAV EURES sine tjenester, som er gratis.
Vårt samfunnsmandat er å bidra til et velfungerende arbeidsmarked, og i disse tider med knapphet på arbeidskraft innen mange bransjer ønsker vi å invitere med arbeidsgivere til jobbmesser som våre kollegaer arrangerer forskjellige steder i Europa.

For Norske Landbrukstjenester foreslår vi messene i Polen, Ungarn, Tjekkia og særlig Bulgaria (som har landbruk/ turisme som tema) som spesielt interessante.

Se www.eures.no  for komplett liste over rekrutteringsmesser, med sted, dato, eventuelt tema og kontaktperson i EURES Norge.

Undertegnede formidler også gjerne kontakt. 

Messedeltakelse er – med svært få unntak – gratis for arbeidsgivere/ organisasjoner; men man må selv koste egen reise/ opphold. Ofte arrangerer versorganisasjonen hotellopphold og felles sosiale høydepunkt. En representant fra EURES Norge vil alltid delta, slik at potensielle kandidater kan få svar på sine spørsmål rundt det å bo og arbeide i Norge av oss.Les også mer om vår internasjonale organisasjon på  www.eures.europa.eu  

Kontakt:

EURES Rådgiver Ragnhild Synstad
NAV EURES Hedmark
Tlf.: 62 02 29 50 / 91 64 92 55  –  ragnhild.synstad@nav.no