Norske Landbrukstenester

Årets avløser – 2008, Anne Karin Hofset

Det er med glede vi kan annonsere at Årets Avløser – 2008 er kåret.

Anne Karin Hofset er den verdige vinner av tittelen Årets Avløser for året 2008. I skarp konkurranse med flere andre kandidater kåret styret i Norske Landbrukstenester Anne Karin til av med prisen.


Årets Avløser ble hedret på Norske Landbrukstenester sitt årsmøte 1. april på Quality Hotel Gardermoen Airport.

Anne  Karin Hofset er ansatt i Landbrukstjenester i Sør-Trøndelag (LiST).
Om bakgrunn for Anne Karin sitt kandidatur blir følgende sagt;

» Anne Karin har i hele sin karriere arbeidet hos medlemmer i Kårøy Avløserring. Det har skiftet medlemmer i ringen, i tillegg til generasjonsskifter. Så vidt det er oss bekjent har det aldri sluttet medlemmer grunnet misnøye med avløser, men vi vet med sikkerhet at flere har kommet inn i ringen pga Anne Karin. Av brukere og ansatte er det i dag Anne Karin Hofset som har lengst fartstid i Kårøy Avløserring.

Anne Karin er den av våre ansatte som har vært ansatt lengst, og har en imponerende fartstid på 21 år. Hun har arbeidet som avløser hele denne tida, med unntak av 1 års permisjon for å gjøre ferdig agronomutdannelsen. Hun vil ikke ha problemer med å finne seg annet arbeid, men hun trives i yrket og hos LiST, noe brukerne og vi i administrasjonen setter umåtelig pris på.

Kårøy Avløserring har brukere som driver både med ku og gris. Brukeren med gris,  har en stor smittefri-besetning (til sammen 800 gris med purker og slaktgris) noe som setter store krav til de som arbeider der. Anne Karin har evne til å arbeide selvstendig, er flink med dyr og maskiner.  Hun tar alle oppdrag som bonden har, det være seg fjøsstell eller arbeid på åker og eng.  Anne Karin kjører traktor og håndterer alle slags jordbruksredskaper. Hun er meget pålitelig og ansvarsbevisst. Med sin lange erfaring er hun en ressursperson for avløserlaget og andre avløsere.

I «gamle dager» når gårdbrukerne hadde avløser, ble avløseren mer brukt til forefallende arbeid på bruket, enn hva som er tilfelle i dag. I dag brukes avløseren  jevnt over, bare til selve dyrestellet slik at brukeren får fri.  Anne Karin har arbeidet i begge disse epokene. Som en av  de tidligere ringmedlemmene sa; når vi har Anne Karin, er det bare å stå på. Det er hun som reiser seg først fra pausene og det er hun som er fremdriften i arbeidet som vi er nødt til å være to for å utføre. Arbeidet går unna og det er alltid skikkelig gjort. Dette ble sagt av en bruker som setter store krav til seg selv og alle andre rundt seg. Har ikke Anne Karin vært dyktig i sitt arbeid hadde hun aldri arbeidet hos denne brukeren.

Anne Karin Hofset har aldri vært redd for å ta i et tak. Uansett arbeid. Hun er heller ikke redd for å si ifra til  administrasjonen, om hun mener ting kunne vært gjort annerledes. Anne Karin har så å si ikke fravær. Hun hadde en periode problemer med ryggen, men tok selv ansvar for dette med kiropraktortimer og egentrening slik at hun igjen kunne utføre arbeidet på best mulig måte.

Etter vår mening er Anne Karin er en sterk kandidat til «årets avløser». Hun fortjener virkelig utmerkelsen og vi håper at hun vil komme i betraktning!

Med vennlig hilsen
LiST
Liv Lian Kosberg
Daglig leder

Norske Landbrukstenester synes det er flott å kunne hedre en slik god representant for yrket og dette ble markert under festmiddagen på årsmøtet.

Med hilsen
Norske Landbrukstenester
Frode Alfarnes
Daglig leder