Norske Landbrukstenester

Årets avløser, Jan Egil Holm (51) fra Steinkjer

For 2007 ble hele 16 kandidater vurdert av styret i Norske Landbrukstenester.  Alle disse var kvalifisert, men til slutt ble Jan Egil Holm fra Steinkjer Avløserlag valgt som årets avløser.


Hvert år siden 2000 har avløserlagene sendt inn forslag på årets avløser. Bakgrunnen for dette var at vi mente at avløseryrket burde komme mer fram i dagen. Avløserne gjør en viktig jobb og er en forutsetning for at bøndene skal få ferie/fritid og ikke minst hjelp ved sykdom og kriser. Vi ser  at bøndene setter stor pris på avløserne sine.

For 2007 ble hele 16 kandidater vurdert av styret i Norske Landbrukstenester.  Alle disse var kvalifisert, men til slutt ble Jan Egil Holm fra Steinkjer Avløserlag valgt som årets avløser.

Jan Egil er 51 år gammel og opprinnelig fra Verdal. Han begynte som ringavløser i Steinkjer Avløserlag i 1989. Ringen har opp gjennom årene skiftet navn og medlemmer, men i dag heter ringen Holm`s Avløserring.

Han er en meget sosial person, ansvarsfull og pliktoppfyllende ovenfor både fe og folk. Jan Egil har også engasjert seg som verneombud, tillitsvalgt i Fellesforbundet med sentrale  verv der.  Han er bindeleddet mellom lagets administrasjon/styret og de ansatte. Han har skapt  et meget  godt  tillitsforhold både til bøndene og sine kollegaer.

Jan Egil Holm vil, sammen med sin kone Josephine og representanter fra Steinkjer Avløserlag, være til stede som gjest på NLT`s årsmøte på Rica Hell. Under festmiddagen 2. april vil årets avløser bli behørig markert.

Styret i Norske Landbrukstenester