Norske Landbrukstenester

Årets Avløsere i 2016

Årets Avløysarar 2016 vart heidra med NLT-klokke, diplom og blomar på Haustsamlinga til Norske Landbrukstenester. F.v. Kjetil Solli frå Nord-Trøndelag,  Piotr Brymora frå Sør-Trøndelag, Michael Bobowski frå Vest-Agder, Kristofer Bermingrud frå Buskerud og Esten Odden frå Hedmark. Knut Leknes frå Hordaland, Lillian N. Bergersen frå Møre og Romsdal, Leif Remmen frå Oppland og Per Albin frå Østfold er og kåra til Årets Avløysar, men var ikkje tilstades under Haustsamlinga. (Foto:NLT)

Årets Avløysarar 2016 vart heidra med NLT-klokke, diplom og blomar på Haustsamlinga til Norske Landbrukstenester. F.v. Kjetil Solli frå Nord-Trøndelag, Piotr Brymora frå Sør-Trøndelag, Michael Bobowski frå Vest-Agder, Kristofer Bermingrud frå Buskerud og Esten Odden frå Hedmark. Knut Leknes frå Hordaland, Lillian N. Bergersen frå Møre og Romsdal, Leif Remmen frå Oppland og Per Albin frå Østfold er og kåra til Årets Avløysar, men var ikkje tilstades under Haustsamlinga. (Foto:NLT)

Norske Landbrukstenester er en medlemsorganisasjon for avløserlagene/landbrukstjenestene i Norge. Totalt er det 92 medlemslag som representer rundt 15.000 aktive bønder. Medlemslagene lønnet i fjor avløsertjenester for ca. 1,4 milliarder NOK fordelt på ca. 5.500 årsverk.

Hvert år siden 2000 er årets avløser kåret. Bakgrunnen for dette er å få oppmerksomhet mot den viktige ressursen avløseren er for landbruket. Kåringen skjer fylkesvis.

Avløserne gjør en viktig jobb og er en forutsetning for at bøndene skal få ferie/fritid og ikke minst hjelp ved sykdom og kriser. Vi ser at bøndene setter stor pris på avløserne sine.

I 2016 ble det til sammen kåret ti Årets Avløsere rundt om i landet. Disse ti er:

  • Kristofer Bermingrud – Landbrukstjenester Buskerud (Buskerud)
  • Esten Odden – Landbrukstjenester Nord Østerdal (Hedmark)
  • Knut Leknes – Etne Avløysarlag (Hordaland)
  • Lillian N.Bergesen – Landbruk Nordvest (Møre og Romsdal)
  • Kjetil Solli – Innherred Landbrukstjenester (Nord-Trøndelag)
  • Leif Remmen – Vang Avløysarlag (Oppland)
  • Piotr Brymora – Landbrukstjenester i Sør-Trøndelag (Sør-Trøndelag)
  • Michael Bobowski – Landbrukstjenester Sør (Vest-Agder)
  • Per Albin – Landbrukstjenester Østfold (Østfold)

Alle prisvinnerne ble invitert til Norske Landbrukstenester si årlige Haustsamling på Gardermoen, for å delta på samlingen og bli hedret under festmiddagen. Prisvinnerne fikk utdelt diplom, NLT-klokke og blomster.

Norske Landbrukstenester vil takke Årets Avløsere for prisverdig innsats i sitt yrke.

Styret i Norske Landbrukstenester