Norske Landbrukstenester

Årets Avløysar 2014

Norske Landbrukstenester er ein medlemsorganisasjon for avløysarlaga/landbrukstenestene i Noreg. Totalt er det 99 medlemslag som representerar rundt 15.000 aktive bønder. Medlemslaga lønna i fjor avløysartenester for ca. 1,3 milliardar NOK fordelt på ca. 5.000 årsverk. Kvart år siden 2000 er årets avløsysar kåra. Bakgrunnen for dette er å få merksemd mot den viktige ressursen avløysaren er for landbruket. Kåringa skjer fylkesvis.

Under festmiddagen på haustsamlingane var det tid for kåring av årets avløysar i fylka. Tilsaman var det ni dyktige avløysarar som vart kåra til Årets Avløysar 2014. Alle ni vart invitert til haustsamlingane saman med ektefelle/sambuar, og dei aller fleste hadde høve til å vera med.
Desse ni fekk prisen i år:

  • Kjell Vangen tilsett i Valdres Landbrukstjenester, Oppland
  • Karoline Klokkhammer tilsett i Landbrukstjenester Sør, Aust-Agder
  • Roy Lennert Almedal tilsett i Landbrukstjenester Sør, Vest-Agder
  • Raymond Myrvold tilsett i Landbrukstjenester Solør Odal, Hedmark
  • Ann Kathrin Pedersen tilsett i Landbrukstjenester Akershus, Akershus
  • Jan Pål Fugledal tilsett i Landbruk Nordvest, Møre og Romsdal
  • Magne Engdal tilsett i Oppdal Avløserlag, Sør-Trøndelag
  • Alf Børge Vonheim tilsett i Brønnøy Landbrkstjenester, Nordland
Årets Avløysarar i Sør. Frå venstre: Raymond Myrvold, Roy Lennert Almedal, Karoline Klokkhammer og Ann Kathrin Pedersen. Kjell Vangen og Terje Skåre var ikkje tilstade.

Årets Avløysarar i Sør.
Frå venstre: Raymond Myrvold, Roy Lennert Almedal, Karoline Klokkhammer og Ann Kathrin Pedersen. Kjell Vangen og Terje Skåre var ikkje tilstade.

Årets Avløysarar i Nord. Frå venstre: Alf Børge Vonheim, Magne Engdal og Jan Pål Fugledal.

Årets Avløysarar i Nord. Frå venstre: Alf Børge Vonheim, Magne Engdal og Jan Pål Fugledal.

Årets Avløysar i Oppland, Kjell Vangen tilsett i Valdres Landbrukstjenester

Årets Avløysar i Oppland, Kjell Vangen tilsett i Valdres Landbrukstjenester

NLT gratulerar nok eingong desse flotte ambassadørane for avløysaryrket!