Kåring av Årets Avløysar i Noreg

Klikk her for å stemme fram Årets Avløysar 2021

Kandidaten må:

 • vere tilsett i eit avløysarlag/landbrukstenester som er medlem i Norske Landbrukstenester.
 • ha arbeidd i minst 60% stilling som avløysar/landbruksvikar i minimum 5 år.
 • vera ein god ambassadør for yrket, både internt og eksternt.
 • kunne arbeida sjølvstendig, ta ansvar og ha ei positiv haldning til yrket og landbruket generelt.

Kandidatar som har vunne prisen i løpet av dei siste fem åra, frå og med 2020, kan ikkje delta.

Slik vil kåringa føregå:

 • Nominasjonsrunde startar i mai og vert avslutta 31. juli.
 • Fylkeskåring frå  midten av august til  september.
  • Alle som nominert og innafor kriteria skal stemmast på pr. fylke. Dette skjer på internett.
 • Etter nominasjonrunden er over, skal det stemmast fram ein kandidat frå kvart fylke.
 • Vidare i konkurransen skal det stemmast blant fylkeskandidatane
 • Dei tre fylkeskandidatane med flest stemmer går til finalen i Årets Avløysar 2021.
 • Dei tre finalistane vert invitert til NLT si Haustsamling.
 • Premieutdeling for Årets Avløysar skjer på Haustsamling same året.
  • Premien til Årets Avløysar er eit reisegåvekort på heile 20000,-

Vi gjer merksam på at det kan førekome justeringar av datoar under kampanjen.

Her er prisvinnarane dei siste åra: