Norske Landbrukstenester

Årsmelding 2009 for Norske Landbrukstenester

Årsmeldinga er ferdig og vil verte sendt ut i papirformat til alle medlemslaga ein av dei kommande dagane. Den er og lagt ut på nettet.

NULL