Norske Landbrukstenester

Årsmelding for NLT 2008

Årsmeldinga m/årsmøtepapir som i desse dagar vert sendt ut til utsendingar til årsmøte er klar.


De finn årsmeldinga i PDF-format her.