Norske Landbrukstenester

Årsmøte 2007

Gjenvalg av Astrid Westberg, Østfold som styreleder i Norske Landbrukstenester


 

 
Årets Avløysar 2007, Jan Egil Holm med kona Josephine Holm, under festmiddagen på Årsmøtet. 

Norske Landbrukstenesters årsmøte for 2007 ble holdt på Hell 2. og 3. april 2008. 

 

Valg

  

Styret består etter årsmøtet av:

Astrid Westberg, Østfold – gjenvalg, leder

Finn Hoff, Sør-Trøndelag – gjenvalg, nestleder

Ellen Svarstad, Nordland – ny

Jorulf Refsnes, Rogaland

Widar Skogan, Troms

Varamedlemmer for 1 år.

  • Ingrid Løset, Møre og Romsdal, møter fast i styremøtene
  • Ola Thune, Oppland
  • Turid L. Øverås, Møre og Romsdal

 

Årets avløser

Under festmiddagen ble årets avløser, Jan Egil Holm fra  Steinkjer overrakt gaver, blomster og hilsener. I sin takketale la han vekt på det gode samarbeidet han opplever både med det lokale avløserlaget, medlemmene og de andre avløserne.