Norske Landbrukstenester

Årsmøte 2007

Årsmøte i NLT for 2007 vert halde på Rica Hell Hotell, Stjørdal 2. og 3. april 2008.Dei utsendingane som skal møta her vart valde på haustsamlingane 2007. Alle utsendingar vil få tilsendt innkalling og sakspapir.

Møtet startar etter lunsj onsdag 2. april.