Norske Landbrukstenester

Årsmøte 2010

Årsmøte 2010 vart halde på Quality Airport Hotel Gardermoen. 39 utsendingar var tilstades og gjorde sitt for at det vart eit nyttig og godt møte. Under valet vart Gjermund Stuve valt inn etter innstillinga frå valkomiteen. Stuve er dagleg leiar i Landbrukstenester Hordaland.


Elles er styresamansetningen den same som i fjor.

Vi kjem attende med referat når det er klart.