Norske Landbrukstenester

Årsmøte 2016

Årsmøtet i Norske Landbrukstenester blir i år gjennomført 21. og 22. mars på Thon Hotel Oslo Airport. Det er kalla inn 55 utsendingar. Du finn ei oversikt over utsendingane i årsmøtepapira som ligg ved.

Send eventuelle kommentarar på e-post til post@n-lt.no.

Årsmøtepapir 2016