Norske Landbrukstenester

Årsmøte 2017

Årsmøtet i Norske Landbrukstenester blir i år gjennomført 10. og 11. april på Thon Hotel Oslo Airport. Det er kalla inn 55 utsendingar. Du finn ei oversikt over utsendingane i årsmøtepapira som ligg ved.

Send eventuelle kommentarar på e-post til post@n-lt.no.

Sakspapir 2017

Strategiplan 2018-2021