Norske Landbrukstenester

Asia vokser mens Europa stagnerer

I Norge og Europa blir det færre kyr og produksjonen av melk står på stedet hvil. Men på verdensbasis øker produksjonen. Særlig i Asia.

NULL