Norske Landbrukstenester

admin

Representantskapet i Norges Bondelag har vedteke resolusjon

Norges Bondelag sitt representantskap har vedteke resolusjon føre årets jordbruksoppgjer. Representantskapet peikar spesielt på inntektsløft, styrking av velferdsordningane og ein prioritering av mjølkeproduksjon. Klikk deg vidare til bondelaget si heimeside og les resolusjonen. Du

LES MEIR »

Digital legehjelp frå Hjemmelegene

Alle som har If Vertikal helseforsikring gjennom NLT har no tilgang til digital legehjelp frå Hjemmelegene. Denne tenesten er inkludert i helseforsikringa og kan dermed nyttast utan ekstra kostnadar. Klikk deg inn på vedlegget

LES MEIR »

Takk for laget Trude

I dag var dagen komen då Trude takka for seg i NLT. Trude med sitt sprudlande humør og gode eigenskapar vil bli sakna i heile organisasjonen. Ikkje uventa så har ho allereie fått ny

LES MEIR »

Nyheitsbrev desember 2022

Då er nok eit år snart historie og vi er nærmar oss eit nytt år med nye opplevingar og moglegheitar. Året som gjekk har så og seia vore eit normalt år sett i forhold

LES MEIR »

Britt Elena Wollan er Årets Avløysar 2022

Britt Elena Wollan frå Trøndelag vart kåra til  Årets Avløysar 2022. Britt Elena vart heidra under festmiddagen på årets Haustsamling. Vi gratulerer og takkar samtidig ho og alle våre gode avløysarar for den fantastiske

LES MEIR »

Finale i Årets Avløysar 2022!

  Etter ein utruleg jamn semifinale så står vi no att med tre finalistar. Desse tre er Marina Fredheim frå #landbruknord – #tromsogfinnmark, Britt Elena Wollan frå #landbrukstjenesterfosen – #trøndelag og Line Hallingen frå

LES MEIR »

Semifinale – Årets Avløysar 2022

Kåringa av Årets Avløysar er i full gong. Etter den fylkesvise avstemminga er det no klart kven som er med vidare til semifinalen. Kampanjen har til no oppnådd over 10 000 unike sidevisningar. Dette

LES MEIR »