Norske Landbrukstenester

admin

Einighet i jordbruksforhandlingane

Det er i dag inngått jordbruksavtale mellom staten og Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag. Sluttprotokoll finn du her. Innan velferdsordningane er det gjort ei endring i forhold til staten sitt tilbod som

LES MEIR »

Eit godt Årsmøte i NLT er historie

Årsmøte for 2021 i Norske Landbrukstenester (NLT) vart halde 5.-6. april på Lily Country Club. Etter to år med digitalt årsmøte, kunne vi endeleg samlast til årsmøte på Lily Country Club på Kløfta. Gjennomføringa

LES MEIR »

Årsmøte for 2021

Etter to år med digitale årsmøter er det no endeleg klart for eit fysisk årsmøte att. Møtet er på Lily Country Club, Kløfta og startar 5. april klokka 13:00 og vert avslutta 6. april.

LES MEIR »

Nyheitsbrev desember

Eit rykande ferskt nyheitsbrev er publisert. Her finn du informasjon om kva vi har arbeida med sidan sist nyheitsbrev. Her er informasjon om ny pensjonsordning, forslag til endring i regelverk ved innleige og informasjon

LES MEIR »

Pensjon frå fyrste krone

Det er no bestemt at det allereie frå neste år av skal innførast pensjon frå fyrste krone. I dag må ein tene minst 1G for å utløyse pensjon på løna, og ein må ha ein stillingsprosent

LES MEIR »

Endeleg vart det Haustsamling

I år kunne Norske Landbrukstenester endeleg arrangera samling igjen for våre 75 føretak. Haustsamlinga vart arrangert på Lily Country Club, Kløfta 26.-28. oktober. I forkant av haustsamlinga arrangerte vi som vanleg kursdag. Her var

LES MEIR »