Norske Landbrukstenester

Avløserkassa er tom

Den økonomiske situasjonen i Nord-Fron avløserlag er kritisk. Nå ber avløserlaget om kommunalt tilskudd for å kunne opprettholde driften.

Les alt her