Norske Landbrukstenester

Avløserkurs 2009

Planlegger dere å ha avløserkurs neste år?

Nå er det tid for å melde inn planene for avløserkurs i 2009.


Vedlagt finner dere innmeldingsjema. Dette fyller dere ut og returnerer til meg senest
20.oktober. BSF koordinerer søknadene å melder samlet behov til KSL Matmerk innen 1.nov. Vedlagt finner dere oppdaterte retningslinjer fra KL Matmerk. Les også vedlegget med BSFs utdypning av retningslinjene. Har dere spørsmål er det bare til å ta kontakt.

Mvh Monica Flatabø
Studiekonsulent
Consultant
Bygdefolkets Studieforbund
Mail: monica.flatabo@bsfstudie.no
Tlf: %u10FB 22054834
Mobil: %u10FB 92292503
Fax: %u10FB 22179973
Besøk adr: Schweigaardsgate 34F, Oslo, Norway
Post adr: BSF , Pb.9388 Grønland, 0135 Oslo, Norway
www.bsfstudie.no