Norske Landbrukstenester

Avløserkurs i 2013

Planlegger dere å ha avløserkurs neste år?
Vi minner om fristen 20. oktober for å melde inn planene for avløserkurs i 2013. Vedlagt finner dere innmeldingsskjema. Dette fyller dere ut og returnerer til Studieforbundet næring og samfunn (tidligere BSF) senest 20.oktober 2012.


Innmeldingen kan dere sende til e-post: monica@naeringogsamfunn.no eller lillian@naeringogsamfunn.no
pr post: Studieforbundet næring og samfunn, pb 9388 Grønland, 0135 Oslo, eller
fax: 22 17 99 73

Studieforbundet næring og samfunn koordinerer søknadene og melder samlet behov til KSL Matmerk innen 1.nov.

Dere finner informasjon og skjema knyttet til avløserkurs på www.naeringogsamfunn.no.

Dette ligger under ”avløserkurs” som dere finner ved å velge ”kurs” i øverste menylinje.
Direkte link til området for avløserkurs er:
http://naeringogsamfunn.no/kurs/avloserkurs

Kontaktpersoner for kurs for avløsere/landbruksvikarer er:
· Monica Flatabø : tlf: 22 05 48 34 , epost: monica@naeringogsamfunn.no
· Lilian Ørka: tlf: 22 05 48 32, epost: lillian@naeringogsamfunn.no

Lykke til med ny kurssesong! – og husk innemeldingsfristen 20.oktober!!
Mvh
Monica Flatabø