Norske Landbrukstenester

Avløysaryrket

Dersom du ynskjer å arbeide i landbruket er avløysarlaget/landbrukstenesten i ditt lokalmiljø bedrifta du skal kontakte. Du finn ei lenke til alle lag under medlemslag.

Gjennom avløysarlaget/landbrukstenesten får du som avløysar ordna arbeidsforhold. Det gjeld anten det er arbeid på heil- eller deltid. Laget sørger for avtalar, løn, forsikring, arbeidsplan og ordna fritid.

Det stilles ulike krav til kompetanse i forhold til faste stillingar, landbruksvikarar og dei som vil arbeide deltid eller som tilfeldig hjelp.

Avløysarlaget/landbrukstenesten kan organisera opplæring og kurs. Laget skal også arbeide for trivsel og tryggleik i arbeidet.

NB! Bonden har alltid ansvaret for arbeidsmiljøet på sitt bruk.