Norske Landbrukstenester

Avtale mellom Norske Landbrukstenester og Grønn Utdanning

Grønn Utdanning er eit samarbeidsprosjekt mellom Norges Bygdeungdomslag, McDonalds Norge og Feleskjøpet Agri. Saman arbeidar dei for å auke rekrutteringa til høgare utdanning innafor landbruksfag og for å gje enda betre omdømme til landbruksyrkene gjennom blant anna kåring av Årets Unge Bonde i november kvart år.

Aarets unge bonde

Norske Landbrukstenester vil frå sommaren 2014 vera sponsor og leverandør av avløysartenesta som vert tilbydd vinnaren av Årets Unge Bonde. Dette vil vera avløysing i inntil ei veke. Geografi og produksjon på vinnaren vil variere frå år til år. Grønn Utdanning vil omtale premien for Årets Unge Bonde i sine kanalar og opplyse om at avløysartenesten vert levert av NLT.

NLT ser fram til å delta i dette samarbeidet.