Norske Landbrukstenester

Bestilling av Helseforsikring

Alle deltidstilsette og bønder som er medlemer i eit avløysarlag/landbruksteneste kan tinga helseforsikring. Alle som er med i ordninga, og dei som er kollektivt meldt inn, kan forsikre familiemedlemer til same pris. For desse gjeld ikkje dei 5 timane med fysioterapi, kiropraktor m.m, utan å først bli tilvist til spesialist.

Fyll ut skjema, alle felt merka med «obligatorisk» må fyllast ut!

Prisane finn du nederst på denne sida