Norske Landbrukstenester

Bondelaget vil forhandle

Etter flere dager med uformelle samtaler, er det klart at Norges Bondelag går inn i reelle forhandlinger om en eventuell ny jordbruksavtale. Norsk Bonde-og Småbrukarlag har på sin side valgt å ikke forhandle.

NULL