Norske Landbrukstenester

Bondelaget vurderer å etablere landbrukets HMS-utvalg

Styret i Norges Bondelag har bedt Arbeidsutvalget arbeide videre med etableringen av et HMS-utvalg for landbruket.