Norske Landbrukstenester

Bondeledere med splittet syn

Bondelagets leder Bjarne Undheim mener også Norge bør innføre midlertidige restriksjoner på arbeidsinnvandring fra Øst-Europa. Småbruker-leder Geir Grosberg er i tvil.

– Hvis Norge blir en av de få hullene arbeidskraft fra EUs nye medlemsland kan komme i gjennom de første årene, blir vi en attraktiv plass å dra til. Det er en fare hvis innvandringen tar helt av, hvis vi opplever at bonden hyrer inn en polakk mens han selv tar seg et lønnsarbeid. Da sager du av greina du selv sitter på. Jeg foretrekker at Norge har en overgangsordning med ordnet innføring av fri bevegelse av arbeidskraft i EØS-området. Hvis alle landene hadde åpnet sine grenser, ville ikke risikoen vært så stor, sier Bjarne Undheim.

Les alt her