Bøndene aksjonerer

Glåmdalsbøndene la 70 millioner kroner i kommunekassa i fjor, og i dag aksjonerer de.


NULL