Bøndene kuppa avis-Noreg

Norges bondelag meiner bøndene står føre eit historisk jordbruksoppgjer, og “kuppa” i dag 55 norske lokalavisar.


NULL