Norske Landbrukstenester

Bønder kan få god pensjon!

Bønder og andre sjølvstendig næringsdrivande har høve til å sikre seg god pensjon i tillegg til folketrygda. Blir avtalen inngått før 31. mars 2008, får ein frådrag for premien i 2007.

Les meir