Norske Landbrukstenester

Bønder må få bedre pris

Ann-Christine Theodorsen, leder i Nordland Bonde-og Småbrukarlag

Les meir på nationen.no