Norske Landbrukstenester

Bønder meir utsett for dødsulykker enn avløysarar

Det er langt farlegare å vera bonde enn å vera avløysar i landbruket, syner statistikken. Årsaka kan vera at bonden tek dei farlegaste jobbane sjølv.

NULL