Norske Landbrukstenester

Bønder tar ikke ut ferie

Under halvparten av landets gårdbrukere oppgir at de skal ha mer enn en ukes sammenhengende sommerferie i år.


NULL