Norske Landbrukstenester

Brukerveileiing Thinkpage CMS 2

Thinkpage har ein brukerveileiing tilgjengeleg som hefte. Denne er scanna inn og ligg no ute som PDF.dokument.


Den er ein enkel og grei veileiing på korleis ein nyttar funksjonane i TP2.

Du kan laste den ned her.