Norske Landbrukstenester

BSF har oppdatert sitt veilederhefte for studiearbeid A-Å

Heftet guider en gjennom arbeidet før, under og etter et kurs. Dermed blir det enda enklere å skape gode læringsopplevelser, samtidig som laget får godkjent kurset for tilskudd.» Veilederhefte for studiearbeid A-Å